Nově opravené oltáře v brněnském kostele sv. Leopolda

Nově opravené oltáře v brněnském kostele sv. Leopolda
18. 10. 2022 | Brno

Poslední roky se intenzivně věnujeme velkému projektu památkové obnovy interiéru našeho brněnského kostela sv. Leopolda. Po freskách, zlatém svatostánku, kazatelně a dalších prvcích jsme se pustili do restaurátorských prací na oltářích.

Již minulý rok jsme zahájili první etapu restaurování hlavního oltáře za svatostánkem. Tehdy jsme pracovali především v jeho horní části, které dominuje krásné sousoší Božské Trojice. Na letošní rok zůstaly práce na umělých mramorech, obnova a zlacení rokajů a nástavců sloupoví, a v neposlední řadě oprava dvou majestátných soch sv. Norberta a sv. Augustina. V kombinaci s již opraveným zlatým svatostánkem vytváří nádherný umělecký komplex, který rámuje celý prostor presbytáře.

Presbytář sám ovšem vyžadoval také nemalé úpravy, a to především na dlažbě, která byla značně poškozená a několik dlaždic bylo třeba nahradit či doplnit. Vedle toho se ale letos podařilo zrestaurovat dřevěné intarzované schody, které vedou ke svatostánku.

Nebýt štědré finanční podpory Statutárního města Brna a přispění Jihomoravského kraje by určitě nebylo možné tyto práce realizovat. A za to oběma institucím děkujeme!

Město Brno ovšem přispělo i na opravdu dalšího významného prvku kostela, a to bočního oltáře sv. Karla Boromejského. V kostele jsou celkem 4 boční oltáře. Letos jsme tak dokončili restaurátorské práce na hlavnímu oltáři architektonicky podobném oltáři bočním zasvěceným sv. Karlu Boromejskému.

Do dalšího roku nám tak zůstává k opravení ještě oltář sv. Františky Římské, oltář Svatého Kříže a oltář sv. Jana z Boha.

Za letošní práce jsme zaplatili něco málo přes 4 miliony korun. Statutární město Brno se podílelo částkou 3.055.000,- Kč a Jihomoravský kraj částkou 150.000,- Kč.  

Brno JMK

IMG-8500

Bankazmena