Varhany valtického kláštera

Varhany valtického kláštera
23. 8. 2019 | Valtice

V letošním roce pokračuje postupná obnova varhan v konventním kostele sv. Augustina ve Valticích. 1. srpna byl demontován a odvezen do dílny varhanáře hrací stůl, který bude do konce roku 2019 restaurován.

Hrací stůl je část varhan, odkud varhaník hraje a ovládá celý nástroj prostřednictvím kláves, pedálů, sklopek, tlačítek, spínačů atp. Jako celý nástroj je i hrací stůl z roku 1911 od varhanáře Františka Čápka. Varhany jsou památkově chráněny, samotné restaurování tedy musí provádět varhanář - restaurátor - držitel licence Ministerstva kultury ČR. V našem případě se prací ujal varhanář Petr Stehlík. Vše probíhá pod odborným dohledem PhDr. Petra Koukala, Ph.D. - památkáře z referátu hudebních památek Národního památkového ústavu a oddělení památkové péče Městského úřadu Břeclav. Varhany jsou nejsložitější hudební nástroj, který člověk stvořil. Jejich oprava je tedy velmi finančně náročná. Touto cestou chceme poděkovat všem dárcům, kteří na opravu přispěli. Letošní etapa stojí 169 050 Kč (adopce píšťal, dary, koncerty a jiné kulturní akce nashromáždily 67 963 Kč, Jihomoravský kraj podpoří opravu formou dotace ve výši 68 000 Kč a milosrdní bratři uhradí 33 087 Kč). Celkem zatím bylo profinancováno (měchy + hrací stůl) 627 280 Kč. Tím ale nic nekončí, v restaurování dalších částí budeme pokračovat. Díky darům podporovatelů máme na další etapu (popř. na nepředvídatelné výdaje) zatím nashromážděných 46 840 Kč. Čeká nás restaurování píšťal, traktury, vzdušnic, skříně atd. Finanční náklady jsou astronomické, proto budeme opět postupovat po částech. Pokud chcete i Vy přispět na obnovu tohoto nástroje, můžete si symbolicky adoptovat jednu z 594 píšťal (zatím je adoptováno 214 píšťal) nebo navštívit některou z kulturních akcí, jejíž výtěžek jde na opravu varhan.

Pro více informací a Vaše případné dotazy jsem k dispozici na e-mailu kollart@outlook.cz. Srdečné poděkování patří všem, díky kterým je obnova klášterních varhan realizována.

Tomáš Kollár

jmk-logo2016

 

 

 

 

 

hraci stul pred demontazi – WEB