Milosrdní bratři na návštěvě v Památníku obětem internace v Králíkách

12. 6. 2021 | Řád a křesťanský svět

Památník obětem internace v Králíkách donedávna sídlil přímo v klášteře na Hoře Matky Boží nad Králíkami na severní Moravě. Kvůli rekonstrukci historického areálu, kde řeholníci za komunismu byli internováni, se ale musel přestěhovat do nových prostor na králickém Velkém náměstí. V sobotu 12. 6. památník, v jejíž muzejní radě je členem i náš představený br. Martin, navštívila brněnská komunita milosrdných bratří.

Po 9 letech mohla díky stěhování expozice projít obnovou a byla doplněná o nové předměty, a to i ze sbírek našeho řádu. K tomuto místu internace máme hluboký vztah, protože jím za komunismu prošli i někteří z našich spolubratří. Zažívali zde utrpení, tvrdé výslechy, nespravedlivé věznění, byli nuceni k těžkým pracím a zažívali mnohé další perzekuce a ubližování. A to jen proto, že byli věrní svému povolání služby Bohu a druhým lidem.

Jsme vděční řediteli památníku panu Richardu M. Sichovi a jeho spolupracovníkům za práci, kterou na památníku nezištně odvedli. Věnovat se této temné stránce minulosti našeho národa určitě není lehké, přesto je to nesmírně důležitá a dokonce zásadní činnost pro generaci současnou a generace budoucí.

Vřele doporučujeme památník, ale i klášter na Hoře Matky Boží v Králíkách k návštěvě. A to nejen pro krásu a duchovní hodnotu tohoto místa, ale i pro oživění hodnot, o které musíme jako společnost usilovat.

vp