Adorace před Nejsvětější Svátostí

Adorace před Nejsvětější Svátostí
30.03.2020 - 30.03.2020 | ON-LINE

Srdečně zveme ke společné modlitbě růžence a adoraci před Nejsvětější Svátostí on-line přenášené z kostela sv. Leopolda v Brně spolu s komunitou milosrdných bratří v pondělí 30. 3. 2020 od 20.00 do 20.45. Odkaz na přenos zde:

K ON-LINE modlitbám a adoracím s komunitou milosrdných bratří se můžete přidat každý večer ve 20.00 na YouTube.

Naše země spolu s celým světem bojuje s jednou z největších hrozeb, kterou mnozí z nás kdy zažili. Nezapomínejme zvlášť v těchto náročných dnech

NA SÍLU MODLITBY!


Svatý Jane z Boha, 
Panno Maria, uzdravení nemocných, 
orodujte za nás!