Slavné sliby br. Lukáše

V sobotu 25. 3. 2017 složil své slavné sliby do rukou provinciála rakouské provincie milosrdný bratr a lékař Br. Lukáš Jiří Ryneš, OH.

Do řeholního života ve službě bližním mu přejem mnoho sil, vytrvalosti a radosti, milostí a požehnání od Pána a ochranu Panny Marie, Matky Dobré Rady!

rsz_snímek_obrazovky_2020-03-31_v 175936

Naše země spolu s celým světem bojuje s jednou z největších hrozeb, kterou mnozí z nás kdy zažili. Nezapomínejme zvlášť v těchto náročných dnech

NA SÍLU MODLITBY!


Svatý Jane z Boha, 
Panno Maria, uzdravení nemocných, 
orodujte za nás!