410 let konventu ve Valticích

Oslava výročí 410 let od příchodu milosrdných bratří do Valtic a založení nejstarší řádové nemocnice severně od Alp.

V rámci slavnosti byla sloužena mše svatá v klášterním kostele sv. Augustina, dále zazpíval během krátkého koncertu sbor Virtuosi di Mikulov a nakonec byla otevřena výstava v městském muzeu, která je věnována historii a působení milosrdných bratří nejenom ve Valticích.

Během vernisáže představený řádu a valtický převor br. Martin Macek poděkoval všem, kteří během posledních 410 let podporovali milosrdné bratry v jejich práci a zdůraznil naději v návrat řeholníků na toto místo, jelikož jejich působení bylo přerušené dobou komunismu a po revoluci se nepodařilo zdravotní činnost ve Valticích obnovit. Starost města Pavel Trojan naoplátku poděkoval milsordným bratřím za odkaz, který ve městě zanechali.

 

K ON-LINE modlitbám a adoracím s komunitou milosrdných bratří se můžete přidat každý večer ve 20.00 na YouTube.

Naše země spolu s celým světem bojuje s jednou z největších hrozeb, kterou mnozí z nás kdy zažili. Nezapomínejme zvlášť v těchto náročných dnech

NA SÍLU MODLITBY!


Svatý Jane z Boha, 
Panno Maria, uzdravení nemocných, 
orodujte za nás!