Závěr 69. generální kapituly

Závěr 69. generální kapituly
7. 2. 2019 | Řád a křesťanský svět

5. února byla oficiálně zakončena 69. generální kapitula Hospitálského řádu sv. Jana z Boha. 78 účastníků kapituly odjelo z Říma do svých provincií po více než třech týdnech intenzivního jednání. Podařilo se jim připravit dokument, podle kterého v následujících šesti letech bude řád na celém světě působit do příští generální kapituly. Nově zvolená generální rada a provinční představení nyní budou zodpovědní za implementaci nových závazků definovaných v závěrečném dokumentu do skutečné činnosti na globální, regionální a místní úrovni.

Tyto nové závazky našeho působení spolu s poselstvím, které bratřím přednesl papež František, nyní budou „základními prvky toho, jak bude nová generální rada pracovat v následujících letech,“ řekl staronový generální představený br. Jesus Etayo při závěrečném projevu. „Doufám, že výsledky generální kapituly budou v budoucnu hojně přinášet ovoce, která budou světlem a nadějí pro církev a pro všechny členy naší Rodiny sv. Jana z Boha.“

„Formování hospitality se zrakem upřeným na budoucnost bude vyžadovat obnovu našeho povolání v každém běžném dni tím, že vyslechneme volání našeho Pána, abychom šli sloužit těm nejzranitelnějším,“ připomněl generální představený, který byl 26. ledna znovuzvolený na další šestileté období. „Naším povoláním je vytvářet a přetvářet způsoby a prostředky, jak odpovídat na výzvy a potřeby, se kterými jsme konfrontováni, abychom dokázali zajistit, že naše hospitálská rodina bude vždy připravena k plnění úkolů.“

„Kapitula, kterou se chystáme uzavřít, byla nádherná zkušenost univerzality, bratrskosti a hospitality. Je pravda, že čelíme mnoha velkým výzvám a problémům, stejně tak nesmíme zapomínat na pravdu, a to že milosti a dary, které od Pána každý den dostáváme, nám poskytují právě tu sílu, kterou na řešení problémů a čelení výzvám potřebujeme. V tomto musíme najít klíč, ne v sebezahleděnosti a soustředění na omezení, která nás svazují, ale k prožívání našeho povolání ve službě církvi Ježíše Krista s nadšením a odhodláním založeným na naší spiritualitě a naší misi.“

Po 24 dnech kapituly večer 4. února proběhlo poslední hlasování o 72 bodech závěrečného dokumentu. Rozdíly v jazycích, kulturách a místech, kde působíme, byly často v jádru diskuze, které bylo třeba tlumočit do 8 jazyků. Shodnout se proto nebylo snadné, přesto se to účastníkům z 30 různých zemí podařilo.

Rozmanitost účastníků byla patrná i na sledovanosti kapituly na sociálních sítích a internetu vůbec. Přibližně 6.500 osob z 84 zemí pravidelně sledovalo dění na kapitule způsobem, který jim nejvíce vyhovoval. Webové stránky, kde byly k dispozici zprávy, rozhovory, videa a další informace, během průběhu kapituly zaznamenaly 66.000 unikátních návštěv. Díky setkání se svatým otcem a podpoře vatikánských médií se o kapitule a naší spiritualitě dozvěděly další statisíce a možná miliony lidí.

Kapitula byla zakončena slavením eucharistie, abychom dokázali novou kapitolu našeho řádu žít v naději a odvaze tam, kam nás Pán posílá.

K ON-LINE modlitbám a adoracím s komunitou milosrdných bratří se můžete přidat každý večer ve 20.00 na YouTube.

Naše země spolu s celým světem bojuje s jednou z největších hrozeb, kterou mnozí z nás kdy zažili. Nezapomínejme zvlášť v těchto náročných dnech

NA SÍLU MODLITBY!


Svatý Jane z Boha, 
Panno Maria, uzdravení nemocných, 
orodujte za nás!