S milosrdnými bratry na Kuksu

S milosrdnými bratry na Kuksu
12. 4. 2019 | Řád a křesťanský svět

Již druhým rokem jsme se setkali s mladými lidmi na Kuksu. Jako v loňském roce bylo tématem celého víkendu rozlišování povolání. Během setkání měli mladí lidé možnost hovořit s řeholníky o svém povolání a jeho správném rozlišení.

V pátek jsme věnovali modlitbě a večeru při společném dialogu. V sobotu jsme si po ranní mši svaté v barokním kostele Nejsvětější Trojice v Hospitálu a po modlitbě breviáře prohlédli okolí Kuksu, bylinkovou zahradu a bývalý zámek. Po obědě (guláši a rajské polévce, kterou jsme sami připravovali) vyslechli spolu s dalšími zájemci zaměstnanci Kuksu prezentaci br. Martina o milosrdných bratrech a jejich poslání. Odpoledne byl výlet k Braunovu betlému. Večer po nešporách jsme měli možnost pohovořit o dojmech ze setkání a zahráli jsme si hru. Druhý den po mši svaté jsme se s Kuksem rozloučili.

Setkání na Kuksu je důležité pro ty, kteří hledají své povolání v řeholním životě. Možnost mše svaté, modlitby, vycházek, rozhovoru s řeholníky a práce spojené s přípravou stravy dávají příležitost k navázání vztahů a hlubším dialogům, než kterých by bylo při pouze chvilkovém setkání. Místo, kde stojí Hospitál Kuks, je nádherné a příroda a klid, vnímání daru stvoření od Boha tuto akci ještě umocňuje.

V případě zájmu se chceme i příští rok na Kuks v dubnovém termínu vrátit. Bližší informace budou průběžně na webu.

Přílohy:

S milosrdnými bratry na Kuksu 2019