Noc kostelů

24.05.2019 - 24.05.2019 |

Tradiční akce při které otevárají své brány tisíce kostelů a modliteben v celé republice. Kostely milosrdných bratří budou otevřeny v Brně, v Praze, ve Valticích a otevřena bude i nemocniční kaple v Nemocnici Milosrdných bratří v Brně. Všichni jsou srdečně zváni!

poster-web

Program v brněnském konventu

18:00-18:40        Mše svatá
19:00-19:30        O milosrdných bratřích a kostele sv. Leopolda
                             
v podívání představeného br. Martina
19:30-20:00        Krása v tónech varhan
20:00-20:30        Jak se opravuje kostel?
20:30-21:00        Krása v tónech varhan
21:00-21:30        Milosrdní bratři a jejich činnost - povídání o životě řeholníků
21:30-22:00        Krása v tónech varhan
22:00-22:30        Jak se opravuje kostel?
22:30-23:00        Kytara Jiřího Vrbíka a hosté
23:00-23:30        Krása v tónech varhan
23:30-24:00        Kytara Jiřího Vrbíka a hosté
00:00-00:20        „Ochraňuj nás, Pane, když bdíme,
                              a buď s námi, když spíme…“
                              Společná modlitba kompletáře a rozloučení

Celonoční možnost k duchovnímu rozhovoru a svátosti smíření s knězem

Adorace
Celonoční příležitost ke ztišení při adoraci v soukromé klášterní kapli sv. Benedikta Menni

Liturgie, liturgické předměty a roucha
Výstava v sakristii kostela a komentovaná prohlídka liturgických předmětů a rouch  

Paralelně probíhající program v Sále Milosrdných bratří

19:30-20:00        pěvecký sbor Mladost
20:00-20:30        Milosrdní bratři a jejich služba společnosti
20:30-21:20        klavírista Jan Vojtek a jeho hosté
21:20-21:50        pěvecký sbor Mladost
21:50-22:20        Trio con Colore
22:30-23:00        Milosrdní bratři a jejich služba společnosti
23:00-23:30        Trio con Colore

Historie poskytování zdravotní a lékárenské péče
Výstava historických předmětů, lékařských knih a dalších zajímavostí. Prohlédnout si budete moci kopii nemocničního lůžka, na kterých pacienti byli ošetřováni v době, kdy milosrdní bratři byli pozváni do Brna, aby zde založili jednu z prvních nemocnic na Moravě.

Hudební a mluvená vystoupení jak v kostele, tak v sále budou prokládána duchovním programem.

Nemocniční kaple sv. Richarda Pampuri
Nemocnice Milosrndých bratří Brno

14:00-17:00        volná prohlídka nemocniční kaple

Nemocnice
     - místo setkání světů nemoci a zdraví
     - místo bolesti, ale i lidské blízkosti a milosrdenství…?
Kdo jsou milosrdní bratři?
Co je to duchovní služba v nemocnicích?
Na tyto a mnohé další otázky u nás můžete najít odpověď.