Cena Celestýna Opitze 2015

26. 10. 2015 | Praha, Řád a křesťanský svět
Cena Celestýna Opitze je každoročně udělována vybraným osobnostem za jejich příklad v péči o nemocné a starost o jakkoli potřebné. Symbolizuje poděkování a obdiv jejich práci, která inspiruje mnohé další v životě hospitality - křesťanské péče o nemocné a potřebné.

Přílohy:

Cena Celestýna Opitze 2015

autor: Tomáš Skácel