Oprava varhan v klášterním kostele sv. Augustina ve Valticích

1. 9. 2021 | Valtice

V prvních srpnových dnech srpna proběhla závěrečná kontrolní prohlídka opravy varhan v kostele sv. Augustina ve Valticích. Tento rok se restaurovala traktura, vzdušnice, píšťalnice a píšťaly. Připočtěme si k tomu již opravený hrací stůl z roku 2019 a opravený měch z roku 2017 a vyjde nám, že varhany (tedy samotný nástroj a jeho funkčnost) jsou kompletně zrestaurovány. 

Naše poděkování patří především panu restaurátorovi Petru Stehlíkovi, který realizoval poslední dvě etapy restaurování: „Snažili jsme se stav co nejvíce přiblížit době vzniku nástroje, roku 1911. Týká se to všeho od výšky ladění, tlaku vzduchu, odstranění pozdějších nevhodných úprav až po drobnosti jako například oprava původního zvonečku, kterým mohl dát varhaník znamení osobě u měchu ve vedlejší místnosti, že má začít pumpovat vzduch." 

Letošní náklady dosáhly částky 842.950,- Kč. Děkujeme tímto občanům Valtic, ale i návštěvníkům města, kteří opravu v letošním roce podpořili částkou 99.471,- Kč. Jihomoravský kraj přispěl 139.000,- Kč. Zbývající část uhradil řád milosrdných bratří. Celkem oprava nástroje od roku 2017 stála 1.470.230,- Kč.

Velmi si ceníme podpory a zároveň máme radost z množství dárců, kteří byli ochotni přispět k zachování místní památky. Jména všech jsou uchována ve varhanách na pamětním listu.

Těšíme se na příležitosti, kdy se budeme moci v klášterním kostele setkat s farníky, místními obyvateli a dalšími návštěvníky a společně budeme moci vyslechnout tóny nově opravených varhan. 

Tomáš Kollár

Za podporu vděčíme:
logotyp_jihomoravsky_181214-183313_ako

Bankazmena