Noc kostelů 2022

10.06.2022 - 10.06.2022 | Valtice, Praha

Že kostely nejsou místem pouze pro bohoslužby, ale že mohou sloužit k setkávání lidí i při jiných příležitostech a pomáhat tak formovat zdravý život komunity, se snaží akce Noc kostelů. Od roku 2008 se v jejím rámci otevírají kostely, modlitebny a další sakrální prostory v netradičním nočním čase, kdy si návštěvníci mohou vychutnat mnohdy až mystický pocit z přítomnosti na produševnělém místě. Pozornost, kterou naši předchůdci věnovali těmto stavbám, se odrazila na architektuře či uměleckých dílech a vytváří společně vskutku zvláštní a inspirující prostředí. Přijměte proto pozvání k účasti na Noci kostelů v pátek 10. června 2022 a poznejte krásu a duchovní atmosféru míst, kde Bůh zvláštním způsobem promlouvá k lidem. Programy zapojených míst naleznete na internetových stránkách www.nockostelu.cz. Z kostelů milosrdných bratří bude letos otevřený sv. Augustina ve Valticích a sv. Šimona a Judy v Praze. Těšíme se na viděnou!