Br. Paulus byl oceněn státním vyznamenáním

Kamerun box2