Restaurátorská dílna S:LUKAS

Restaurátorská dílna S:LUKAS
1. 11. 2021 | Brno

V minulých letech se nám podařilo dokončit náročný projekt restaurování fresek malíře Josefa Sterna z poloviny 18. století „Oslava sv. Jana z Boha na nebi“ v kostele sv. Leopolda v Brně, na který jsme se připravovali mnoho let. Po dvou letech práce restaurátorů nakonec fresky zazářily ve své původní kráse. A tento významný počin samozřejmě nezůstal bez povšimnutí, naopak dílo bylo oceněno jako nejlépe opravená památka v Jihomoravském kraji v roce 2020. Ovšem práce pokračují a od té doby se podařilo restaurátorsky obnovit baldachýn se sochou sv. Jana Nepomuckého a krátce poté i kazatelnu. V těchto dnech pracujeme na obnově hlavního oltáře a v příštích letech chceme restaurovat i oltáře boční.

Za skvěle odvedené práce na kostele vděčíme restaurátorské dílně paní Jany Severinové S:LUKAS, s.r.o., se kterou spolupracujeme již řadu let. Konkrétně od roku 1995, kdy v rámci celkové opravy areálu kláštera nejprve restaurovala malby a mobiliář lékárny, malby ve vstupu do konventu, oltář v dnešním koncertním sále a řadu dalších jednotlivých děl. Dlouholetá spolupráce dala podnět k tomu, abychom si připomněli její působení.

Založená byla v roce 1991 jako živnost a v roce 1995 se změnila ve společnost s ručením omezeným. Název S:LUKAS je spojen s apoštolem sv. Lukášem, prvním portrétistou Panny Marie, patronem umělců a uměleckých řemeslníků. V rámci tehdejší platné legislativy byla společnost na Moravě první s licencí na obnovu kulturních památek. Díky početnému kolektivu kvalitních restaurátorů a řemeslníků se působnost firmy velmi rychle rozrůstala, od drobných památek, soch, pomníků, křížů, apod., přecházela ke komplexním opravám objektů včetně jejich interiérů. Součástí každé akce byly rovněž  archivní a další potřebné průzkumy, které sloužily ke zpracování památkových záměrů a projektů.

Mezi nejznámější akce lze zařadit obnovu baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně včetně veškerých restaurátorských prací v areálu dnešního kláštera augustiniánů, kostel sv. Jakuba v Brně, hrobku Dietrichsteinů v Mikulově, kostely sv. Leopolda v Brně a ve Valticích, Novou radnici v Brně, kašnu Parnas na Zelném trhu, morové sloupy v Ivančicích, v Mikulově nebo v Blučině.

Kromě stavebních akcí je třeba připomenout i několik realizací restaurátorských, obnovu pozdněgotického tzv. Světelského oltáře v Adamově, Stříbrného oltáře v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně nebo svatostánku v kostele sv. Leopolda tamtéž. Součástí aktivit majitelů firmy je rovněž výstavní a publikační činnost.

Jsme tedy vděční, že v naší společnosti působí lidí, pro které kulturní umělecký odkaz našich předku znamená mnoho, a zasazují se o to, abychom ho v dobrém stavu mohli předat i dalším generacím.

Kamerun box2