Restaurace prostějovských fresek byla po mnoha letech dokončena

Restaurace prostějovských fresek byla po mnoha letech dokončena
19. 12. 2015 | Prostějov

Po více než dvaceti letech prací byla ukončena náročná restaurace freskové výzdoby klášterního kostela sv. Jana Nepomuckého v Prostějově. Sebastiniho dílo tak opět září jasnými barvami.

S Boží pomocí,  za podpory mnoha dobrodinců a díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje, města Prostějova a dalších institucí i jednotlivých dárců se nám podařilo dokončit velké dílo restaurace fresek v našem prostějovském kostele.

Kostel je v řádových kronikách označován za jeden z nejkrásnějších řádových kostelů v dřívější Germánské provincii obsahující území dnešní střední Evropy a Německa. Unikátní fresková výzdoba společně s bohatými architektonickými prvky doplněnými o díla malířského a sochařského umění z díly F. A. Šebesty-Sebastiniho dohromady tvoří výjimečný umělecký komplex.

Slavnostní odhalení fresek a poděkování všem, kteří se na restauraci podíleli, proběhlo při mši svaté celebrované olomouckým pomocným biskupem Josefem Hrdličkou, kterou jsme slavili v soboru 19. 12. 2015 přímo pod klenbami kostela s freskami.

Přílohy:

Prostějov