První etapa restaurování fresek dokončena

První etapa restaurování fresek dokončena
15. 11. 2019 | Brno

Památky, které nám naši předci zanechali, jsou ohromným darem, ale především závazkem. Je možné v jejich kompozici, řemeslném zpracování a uměleckém vjemu jako takovém spatřit touhu oslavovat Boha tímto dílem lidských rukou. Církvi se zachovaly nádherné kostely, sochy, obrazy… všechno to jsou úžasné věci, ale vyžadují péči.

Přílohy:

restaurace fresek Brno