První etapa restaurování fresek dokončena

První etapa restaurování fresek dokončena
15. 11. 2019 | Brno

Památky, které nám naši předci zanechali, jsou ohromným darem, ale především závazkem. Je možné v jejich kompozici, řemeslném zpracování a uměleckém vjemu jako takovém spatřit touhu oslavovat Boha tímto dílem lidských rukou. Církvi se zachovaly nádherné kostely, sochy, obrazy… všechno to jsou úžasné věci, ale vyžadují péči.

Díky štědré finanční podpoře Ministerstva kultury ČR, Jihomoravského kraje, mnoha dárců a farníků a s asistencí Statutárního města Brna jsme letos zahájili několik let připravované restaurování fresek v kostele sv. Leopolda při klášteře milosrndých bratří v Brně. Jedná se o největší a nejvýznamnější umělecké dílo v tomto kostele, jeho autorem je Josef Stern a dokončeno bylo v roce 1776. Nese jméno Oslava svatého Jana z Boha v nebi.

Protože se jedná o skutečně velkou plochu přes celou hlavní loď kostela zasahující až do oken v horní části kostela, bylo nutné projekt rozdělit na dvě etapy. Letos byla dokončena první z nich, a to právě okolo oken a ve vnějším kruhu fresky. Díla se zhostila dílna paní Jany Severinové S:Lukas a práce vede akademický malíř Libor Jaroš. Práce vyžadují preciznost, trpělivost a dokonalou znalost malířských a restauračních technologií. Milimetr po milimetru tak řemeslníci fresky vyčistili a zbavili je staletých nánosů nečistot a jiných nedostků, které se během času na fresce vytvořily.

Práce budou pokračovat i v roce 2020, a to v hlavní, středové části fresky. Na slavnost sv. Leopolda, patrona kostela, 15. listopadu 2020 byl měla již celá freska zářit ve své původní podobě.

 

bar.ces.pozjmk-logo2016

Přílohy:

restaurace fresek Brno