Práce na kostele sv. Leopolda pokračují, polovina hlavního oltáře je zrestaurována

Práce na kostele sv. Leopolda pokračují, polovina hlavního oltáře je zrestaurována
12. 11. 2021 | Brno

Práce na kostele sv. Leopolda pokračují jistým tempem a náš cíl, opravit všechny jeho významné kulturně-umělecké prvky v interiéru, je pomalu nadohled. Po opravě zlatého barokního svatostánku v roce 2018, následném dvouletém restaurování fresky od Josefa Sterna z poloviny 18. století „Oslava sv. Jana z Boha na nebi“, a dále opravě baldachýnu se sochou sv. Jana Nepomuckého a vitrínkou se soškou Panny Marie Mariazellské, se i letos podařilo v opravách pokročit.

Nejprve jsme nechali dílnou paní Jany Severinové S:LUKAS a jejími restaurátory v čele s malířem a restaurátorem Liborem Jarošem restaurovat kazatelnu a hned vzápětí jsme se vrhli na náročný dvouletý projekt opravy hlavního oltáře kostela. První půlku již máme hotovou, příští rok, pevně věříme, bude kompletně zrestaurovaný. Na další roky nám zbývá restaurování čtyř bočních oltářů, výmalba kostela a drobné úpravy dlažby a presbytáře.

Práce to jsou náročné jak po technické a umělecké, tak po finanční stránce. Bez odborné práce dílny S:LUKAS a štědré podpory Ministerstva kultury prostřednictvím Statutárního města Brna jen v letošním roce ve výši 2.400.000,- Kč a Jihomoravského kraje, který přispěl částkou 139.000,- Kč, by v pracích nebylo možné pokračovat.

Základ téměř všech plastických prvků kostela v umělém mramoru, ten je vždy třeba vyčistit, na mnoha místech je popraskaný či ulámaný, zde se tedy retušuje, doplňuje, čistí a leští. Součástí oltářů jsou četné řezbářské pozlacené prvky a ornamenty, ty jsou většinou též velmi špinavé a polámané, a vše se tedy musí obnovovat a přezlacovat. A součástí oltářů jsou i sochy z leštěné běle, ty se musí také vyčistit, doplňovat ulámané prsty a podobně.

A je dobré zmínit, že před zahájením prací se vždy dělají sondy, abychom zjistili, jak nějaký ten prvek vypadal ve své původní podobě. V průběhu staletí se totiž různě překrývaly různými novými vrstvami nátěrů, a snažíme se tedy všechna tato umělecká díla vrátit pokud možno do původní podoby.

Bez názvu-3mhghj