Misijní projekt 2017 – Centrum pro bezdomovce v Quito

Misijní projekt 2017 – Centrum pro bezdomovce v Quito
22. 1. 2018 | Misijní činnost

Milosrdní bratři jsou celosvětově působící řád. Tato skutečnost nám dává možnost sledovat různé potřeby na různých místech světa, a zaměřit pozornost tam, kde je to aktuálně nejvíce potřeba. Vedení řádu každoročně vybírá misijní projekt na daný rok, kdy je veškerá pomoc všech řádových komunit milosrdných bratří soustředěna na toto konkrétní místo. Pro letošní rok byl vybrán projekt podpory centra pro bezdomovce, sociálně slabé a lidi migrující v ekvádorském Quitu. Stávající dům vyžadoval nutné opravy, ale především bylo nutné sehnat prostředky na pokračování provozu. Lidem je třeba poskytovat přístřeší, ošacení a jídlo.

Projekt s rozpočtem přes 10 mil. korun se podařilo realizovat. Náš řád a jeho podporovatelé v České republice se podílel částkou 2 500 eur, tedy bez mála 70 000 korun. Všem dárcům ze srdce děkujeme!

Konkrétní projekt pro rok 2018 ještě není určený, už dnes ale můžete své dary na podporu misijní činnosti řádu posílat na číslo konta 1341663309/0800. Jako variabilní symbol uveďte 2018. Děkujeme!

Kamerun box2