Misijní projekt 2017 - Centrum pro bezdomovce v ekvádorském Quitu

Misijní projekt 2017 - Centrum pro bezdomovce v ekvádorském Quitu
24. 3. 2017 | Misijní činnost

Stejně jako každý rok, i letos řád vybral jedno zařízení, které potřebuje podporu řádu z celého světa, aby mohlo i nadádle pokračovat ve své službě potřebným... tentokrát bylo vybráno centrum pro bezdomovce a sociálně slabé v ekvádorském Quitu. I my prosíme všechny o pomoc v tomto díle!

Bratři v Ekvádoru

Domov pro bezdomovce „Albergue San Juan de Dios“ se nachází ve čtvrti El Tejar a byl založen 9. prosince 1987, aby sloužil lidem opuštěným jejich rodinami, lidem spícím na ulicích, v podchodech a na zápražích domů ve městě Quito. V roce 1997 bylo množství hostů v tomto domě tak veliké, že bratři museli zahájit stavbu nového většího domu. Stavba byla dokončena až v březnu roku 2002, a to díky štědré podpoře a spolupráci se španělskou neziskovou organizací „Juan Cuidad ONGD“. Významná práce, kterou milosrdní bratři v Quitu dělají, je možná pouze díky nezištné podpoře mnoha společností, firem, institucí a jiných dárců.

Náplň práce milosrdných bratří zde představuje zajištění snídaně, večeře, ubytování, pracovní terapie, rehabilitace a ošetření pro zhruba 300 potřebných lidí během dne a 250 lidí, kteří přijdou v průběhu noci.

Povětšinou jsou to lidé starší s mentálním postižením, kteří byli opuštěni a nemají tak žádné rodinné vazby. Jiní jsou bezdomovci žebrající na ulicích, lidé vysídlení z jiných regionů a sousedních zemí kvůli politickým konfliktům, nebo protože nemohli najít práci či zapustit kořeny a jsou tak nuceni migrovat (to jsou většinou jedinci, muži, ale i celé rodiny s dětmi).¨

Milosrdní bratři vkládají své naděje do tohoto misijního projektu, aby mohli nadále zvyšovat kvalitu služeb, které potřebným lidem v Quito poskytují, v duchu osobního přístupu a s nejhlubším respektem vůči jejich potřebám, ať už to jsou lidé místní a setrvávající, anebo kteří pouze procházejí a potřebují pomoc a přístřeší.

Budeme vděční za jakékoli finanční dary a modlitby! Bratři potřebují v přepočtu více než 10 mil. korun, aby mohli i nadále zachovat míru poskytovaných služeba  i nadále je rozvíjet. Své příspěvky můžete posílat na číslo konta 1341663309/0800 s variabilním symbolem 2017. (Finanční prostředky, které vybíráme, jsou zasílány přímo na konto konkrétního zařízení - bezprostředně. Na místo tedy dorazí celá darovaná částka.) Na požádání rádi obratem vystavíme potvrzení o daru.
Všem dárcům předem ze srdce děkujeme! 

Co je potřeba a co máme v plánu?

Smyslem misijního projektu je zajištění zvyšující se úrovně poskytované péče a služeb, zajištění všech základních potřeb hostů a vybavení domu, s tím, že je potřeba:

  • rozšířit a vybudovat nová ubytovací zařízení (k tomu je třeba přikoupit sousední pozemky, aby se centrum mělo kam rozrůst), aby se zabránilo častému přeplnění domu ohroženými lidmi
  • obnovení, přebudování a modernizace stávajících prostor a především zdrojů a rozvodu energií (nutná je koupě nového elektrického generátoru, ohřívačů teplé vody, zásobníků plynu), třeba je také vymalovat všechny prostory, zvenku pořídit nové žlaby a římsy, aby domov působil lepším dojmem pro příchozí
  • nakoupit nové vybavení pro rehabilitační aktivity
  • pořídit nový nábytek a jiné vybavení společenských místností sloužící k sociální integraci, zajistit pořízení základního oblečení pro hosty domu
  • zajistit celkovou údržbu zařízení

Přílohy:

2017 Quito

Kamerun box2