Epidemie eboly - aktuálně

Epidemie eboly - aktuálně
19. 3. 2015 | Misijní činnost

Od vrcholu epidemie eboly v zemích Západní Afriky (Guinea, Sierra Leone a Libérie), která zcela ochromila tamní zdravotní systém a zanechala za sebou zatím přes 10 000 mrtvých lidí, uběhlo něco málo přes 7 měsíců, řád milosrdných bratří však již dokázal plně obnovit svoji zdravotní péči obyvatelům Libérie a Sierra Leona.

Misijní projekt 2015 - EBOLA

I Vy můžete k boji s ebolou přispět!

"Dokud nevyřešíme poslední případ, nebude ebola za námi..."
(Lékaři bez hranic)

Epidemie eboly je sice na ústupu, ale stále její šíření nemáme zcela pod kontrolou a každý den se objevují nové případy nákazy. Náš řád v postižené oblasti provozuje tři zdravotnická zařízení, jejich podpořením finančním darem a modlitbou můžete významně přispět k zastavení epidemie.

číslo konta pro zaslání daru: 1341663309/0800
variabilní symbol: 8888

Za všechny dary mnohokrát děkujeme!

 

Katolická nemocnice sv. Josefa v Monrovii (Libérie), kterou se podařilo znovuotevřít 24. listopadu 2014 díky pomoci a spolupráci mnoha různých organizací, pokračuje ve svém službě místním obyvatelům v širokém okolí v ambulantní péči se specializací na péči o matky a děti. Právě oddělení pro matky s dětmi je nesmírně citlivé a především vytížené právě v závěrečné fázi epidemie. Zároveň vyžaduje výrazně zpřísněné podmínky bezpečnosti a ochrany pacientů před nákazami, zvláště eboly. Zaměstnanci nemocnice musí každý den procházet testem IPC (Infection Prevention and Control) infekční prevence a kontroly, mnoha školeními a vzdělávacími kurzy, aby věděli, jak v těchto zpřísněných podmínkách mají pracovat.

Nemocnice Mabesseneh sv. Jana z Boha v Lunsaru (Sierra Leone), která byla znovuotevřena 6. ledna 2015 za technické a profesní podpory organizace IMC (International Medical Corps – Mezinárodní lékařské jednotky), AU (African Union – Africká unie) a CUAMM (Medici con l’Africa – Lékaři pro Afriku), ale i velkého množství mezinárodních dobrovolníků, ve prospěch mnoha pacientů, kteří dlouhé měsíce s nadějí čekali na obnovení činnosti nemocnice, aby mohli být ošetřeni. V nemocnici vedle chirurgické jednotky funguje stejně jako v Monrovii centrum pro matky a děti poskytující zdravotní péči a porodní asistenci z mnoha okolních vesnic.

Zdravotní centrum sv. Jana z Boha v Lungi (Sierra Leone) bylo otevřeno 2. března 2015 po několika týdnech cvičení a školení personálu zařízení a přeorganizování zařízení pro zajištění bezpečnostních podmínek. Školení měli na starosti lékaři z nemocnice v Lunsaru. Jelikož je zařízení nově otevřené, příliv pacientů je pozvolný, nicméně můžeme alespoň garantovat bezpečnost pacientů a personálu.

Společenský závazek, který obě zařízení v Sierra Leone mají, se nejvíce projevil při jejich zavření po vypuknutí epidemie. Nyní je třeba v této péči pokračovat. S cílem zamezení šíření infekce byly i v době epidemie mnohé rodiny v domácí karanténě monitorovány a byla jim poskytována pitná voda (upravovaná v nemocnici), jídlo a zdravotní péče. Dnes tato služba pokračuje a chráněny tak jsou stále nové rodiny. Rodinu je zde třeba chápat jako základ zdravé společnosti.

Ještě jednou mnohokrát ze srdce děkujeme všem lidem dobré vůle, asociacím, vládním i nevládním organizacím za jejich nezištnou pomoc po boku milosrdných bratří v péči o nemocné a potřebné v postižených zemích.

A zvláštní dík patří všem členům rodiny sv. Jana z Boha, bratřím a spolupracovníkům, kteří projevili svoji zvláštní schopnost semknutí se v době krize a neutuchající podpory a zájmu o ty nejpotřebnější ve snaze jim pomoci nasazením všech svých sil a prostředků.

Generální kurie
kancelář pro misijní a zahraniční spolupráci
Řím 16. března 2015

Kamerun box2