Děkujeme společnosti S:Lukas za restaurování fresek našeho kostela

Děkujeme společnosti S:Lukas za restaurování fresek našeho kostela
3. 11. 2020 | Brno

V letošním roce jsme dokončili dlouhodobou a náročnou restaurátorskou obnovu maleb na klenbě kostela sv. Leopolda v Brně. Na tento projekt jsme se chystali delší dobu a fresky díky práci restaurátorů dnes září ve své původní kráse z konce 18. století.

Práci prováděla  místní společnost S:LUKAS s.r.o, která pro Konvent pracuje již od roku 1995, kdy v rámci celkové opravy areálu kláštera nejprve restaurovala malby a mobiliář lékárny, malby ve vstupu do Konventu, oltář v dnešním koncertním sále a řadu dalších jednotlivých děl. Dlouholetá spolupráce dala podnět k tomu, abychom Vám činnost této firmy přiblížili.

s-lukas-logo-modre-850Založená byla v roce 1991 jako živnost a v roce 1995 se změnila ve společnost s ručením omezeným. Název S:LUKAS je spojen s apoštolem sv. Lukášem, prvním portrétistou Panny Marie, patronem umělců a uměleckých řemeslníků. V rámci tehdejší platné legislativy byla společnost na Moravě první s licencí na obnovu kulturních památek. Díky početnému kolektivu kvalitních restaurátorů a řemeslníků se působnost firmy velmi rychle rozrůstala, od drobných památek, soch, pomníků, křížů, apod., přecházela ke komplexním opravám objektů včetně jejich interiérů. Součástí každé akce byly rovněž  archivní a další potřebné průzkumy, které sloužily ke zpracování památkových záměrů a projektů.

Mezi nejznámější akce lze zařadit obnovu baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně včetně veškerých restaurátorských prací v areálu dnešního kláštera augustiniánů, kostel sv. Jakuba v Brně, hrobku Dietrichsteinů v Mikulově, kostely sv. Leopolda v Brně a ve Valticích, Novou radnici v Brně, kašnu Parnas na Zelném trhu, morové sloupy v Ivančicích, v Mikulově nebo v Blučině.

Kromě stavebních akcí je třeba připomenout i několik realizací restaurátorských, obnovu pozdněgotického tzv. Světelského oltáře v Adamově, Stříbrného oltáře v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně nebo svatostánku v kostele sv. Leopolda tamtéž. Součástí aktivit majitelů firmy je rovněž výstavní a publikační činnost.

Přílohy:

restaurace fresek Brno