Přijímání nových členů

 

Většinou jsou zájemci v pravidelném kontaktu s asistentem pro povolání a duchovním vůdcem po delší dobu. Důležité je, aby se obě strany lépe poznaly.

Následuje čekatelství, krátké, dle potřeby, několik měsíců trvající období, kdy zájemce žije s bratřími v brněnské komunitě a má možnost si vyzkoušet komunitní život.

Poté následuje kandidatura, která trvá půl roku. Kandidát se zde již hlouběji seznamuje se základy řádových stanov s konstitucí a duchem řádu.

Noviciát - Na začátku je obláčka - přijetí řeholního šatu a jména. Tak bratr oficiálně vstupuje do řádu. Po splnění všech náležitých podmínek úspěšný kandidát vstupuje do noviciátu, který trvá dva roky. První rok noviciátu slouží k intenzivnímu hlubšímu sebepoznávání, prohloubení duchovního života, seznámení se s řádem, jeho historií a komunitním životem. Druhý rok již novic navíc získává praxi v různých zdravotních zařízeních a sociálních projektech. Noviciát končí prvními časnými sliby.

Tzv. scholastikát trvá pět let. Po modlitbě, vyslechnutí a rozpoznání zájmů, talentů, tužeb, stejně tak jako nejistot, slabostí, limitů a též potřeb domovské provincie probíhá další vzdělávání, které je už zaměřené na budoucí apoštolát. Vždy po roce se obnovují časné sliby na dobu dalšího jednoho roku. Na konci scholastikátu se skládají slavné sliby.