Praha

Historie hospitální činnosti na nábřeží Vltavy v centru Prahy, kde dnes stojí Nemocnice Na Františku, se datuje už od roku 1320. Tehdy stávajícímu hospici, který vznikl za podpory císaře Karla IV., požehnal a kapli v něm vysvětil sám první český arcibiskup Arnošt z Pardubic. Roku 1620, po bitvě na Bílé Hoře, císař Ferdinand II. Habsburský svěřil hospic do rukou řádu milosrdných bratří.

Zachována zde zůstala řada zajímavých prvků. Například takzvané schodiště Miserere, na kterém se bratři modlili během popravy na Staroměstském náměstí a pro jehož konstrukci bylo použito dřevo z popraviště českých pánů roku 1621. Kříž, který na tomto popravišti stál, byl věnován milosrdným bratřím, aby se za pány potrestané smrtí modlili.

Zajímavostí nemocnice je, že pacienti se umisťovali do pokojů dle druhu nemoci, dříve totiž byli všichni dohromady ve velké místnosti a jednotlivá lůžka byla oddělena plentami. Na konci těchto velkých sálů býval svatostánek. Tento model se pak stal vzorem pro všechny ostatní řádové nemocnice nejenom ve střední Evropě. 

V roce 1847 zde byla provedena první operace v narkóze v Evropě milosrdným bratrem a lékařem Celestýnem Opitzem. Jeho jméno pak nese ocenění za vzor v péči o nemocné a potřebné, které náš řád každoročně uděluje.

Po 1. světové válce mohl rozvoj nemocnice pokračovat pod záštitou Tomáše Garrigua Masaryka, Edvarda Beneše a papeže Pia XI., kteří jej aktivně podporovali. Během 2. světové války fungovala nemocnice jako vojenský lazaret pro zraněné piloty německé Luftwaffe.

Roku 1947 byla nemocnice milosrdným bratřím zabrána z rozhodnutí tehdejší KSČ a v roce 1960 ji museli bratři nemocnici opustit.  Roku 1965 zde vzniklo vůbec první anesteziologicko-resuscitační oddělení na území Československa. Roku 1992 se opět osamostatnila a dnes tak působí pod zřizovatelem Městskou částí Praha 1.

V 80. letech bylo rozhodnuto o přebudování kostela sv. Šimona a Judy na koncertní sál FOK. Zachována však byla většina sakrálních prvků kostela. Na posluchače tak může sál působit i dalším vjemovým prvkem, který odkazuje na dlouhou historii působení milosrdných bratří na tomto místě.

Kostel sv. Šimona a JudyKostel sv. Šimona a JudyStarý nemocniční sálNemocnie Na Františku