Nové Město nad Metují

Počátek činnosti milosrdných bratří v Novém městě nad Metují se datuje od konce 17. století, kdy se  tamní hrabě Jakub z Leslie rozhodl přeměnit místní chudobinec s kaplí svaté Máří Magdalény na nemocnici. Učinil tak v listopadu roku 1692, kdy založil nadaci na zřízení nového konventu a nemocnice o 10 lůžkách. Za necelé čtyři roky tak do Nového města mohl přijít P. Martin Hinterhofer se dvěma bratry a zahájit své působení.

V roce 1750 byla projevena vůle k vybudování kostela přilehlého k nemocnici, a tak se zahájila stavba nejprve kostelní věže a během následujících 19 let se pokračovalo s výstavbou samotného kostela, takže za P. Pavla Köchera mohl být vysvěcen a vymalován obrazy Jana Cymbala. Zasvěcen byl Narození Panny Marie.

V zápětí však konvent trpěl pod náporem pruského vojska v prusko-rakouských válkách. O následné opravy se postaral P. Odilo Wolf, který ho zároveň vybavil slušnou knihovnou a dalším vědeckým zázemím. S oblibou a úspěchem se věnoval zvláště očním operacím, studoval přírodní vědy, hvězdářství a fyziku, a pochopitelně i umění.

Důležitým mezníkem ve vývoji působení řádu v Novém Městě byla druhá válka mezi Rakouskem a Pruskem ve druhé polovině 19. století. Pruské vojsko v celém kraji nadělalo mnoho škod, včetně konventu, přesto však milosrdní bratři s ochotou ošetřovali jak rakouské, tak i pruské zraněné vojáky, dohromady jich tam bylo ošetřeno 683.

Za zmínku stojí jistě i P. Martinián Novotný, který založil slavný novoměstský herbář.

V následujících desetiletích proběhlo mnoho oprav, zároveň se bratři konečně mohli soustředit na dokončení řádové nemocnice, ta byla hotova roku 1901.

Během první světové války kostel přišel o své tři zvony a cínové píšťaly varhan, protože byly zabrány pro vojenské účely Rakouska-Uherska.

Od roku 1918, kdy byla vyhlášena samostatnost Československa, se kostel a především nemocnice mohly opět rozvíjet za podpory ministerstva zdravotnictví. Na konci 20. století byl klášter přebudován na školu pro postižené děti.

V současnosti je klášter prázdný a hledáme pro něj uplatnějí odpovídající jeho původnímu záměru služby lidem potřebným, a zároveň, aby odpovídal i na potřeby dnešní doby.

Kostel a klášter Narození Panny MarieKostel Narození Panny Mariegranátové jablko na chodbě kláštera