Doporučené odkazy

 

Nemocnice Milosrdných bratří Brno


Nejstarší brněnská nemocnice se v době komunismu stala městskou nemocnicí. Po revoluci byla řádu vrácena, avšak po dohodě byl zachován provoz města Brna. Majitelem budov a pozemků však zůstává řád milosrdných bratří, ty městu pronajímá za symbolickou částku.
Zástupci řádu také zasedají ve správní radě nemocnice, čímž se podílí na jeho chodu. Zároveň zajišťují část duchovních služeb, své zástupce má i mezi personálem nemocnice. Nepřímo také spolupracuje se společností Babybox.

 

Nemocnice Letovice

 
Letovice jsou druhé místo v České republice, kde sídlí konvent milosrdných bratří. Dva z našich bratří zajišťují část duchovní služby nemocnice, která řádu nebyla vrácena. Jihomoravský kraj, majitel a zřizovatel, však s našim řádem udržuje dobré vztahy.

 

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK


V době komunismu sloužil kostel sv. Šimona a Judy u Nemocncie Na Františku v Praze jako sklad, až v 80. letech se rozhodlo o přebudování kostela na koncertní sál pro účely FOK. Po revoluci byl kostel řádu vrácen, po dohodě se však v rekonstrukci pokračovalo a po dokončení prací vznikl unikátní sál se zachovanými prvky sakrální stavby.
Milosrdní bratři a FOK spolu udržují velmi dobré vztahy a spolupracují na mnoha projektech.

 

TV Noe


Jedním z důležitých partnerů našeho řádu je televize Noe. Poskytuje mediální partnerství akcím, které pořádáme, informuje o naší práci. Důležitou součástí spolupráce je připravované živé vysílání předávání Ceny Celestýna Opitze.
Nejdůležitější zatím je film Milosrdní bratři v Čechách a na Moravě, který vznikl díky TV Noe.

 

Odkazy řádu milosrdných bratří ve světě


Globální web OH
Rakouská provincie OH
Slovenská provinční delegatura OH
Maďarská provinční delegatura OH
Bavorská provincie OH
Polská provincie OH

 

Další doporučené odkazy


Nemocnice Na Františku - nemocnice v centru Prahy byla od roku 1620, kdy do ní byli milosrdní bratři pozváni, centrem medicíny a ošetřovatelství. Br. Celestýn Opitz zde provedl první operaci v narkóze v Evropě a byla zde také první anesteziologicko-resuscitační jednotka v Čecchách. V době komunismu se nemocnice stala městskou, v jejích rukou je dodnes. I přes to, vedení nemocnice s řádem udržuje velice dobré vztahy.

Podané ruce - společnost pomáhající lidem v obtížných životních situacích a obdobích skrze preventivní, ale i následné programy. Náš řád této společnosti poskytuje prostory v areálu brněnakého kláštera.

Radio Proglas - pravidelně poskytuje mediální partnerství akcím, které pořádáme

Katolický týdeník - pravidelně poskytuje mediální partnerství akcím, které pořádáme, příležitostně informuje o dění v řádu

Biskupství brněnské

Arcibiskupství pražské

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského - ženský řeholní řád, který má ve své spiritualitě hospitalitu, péči o nemocné, provozuje pražskou Nemocnici Pod Petřínem a mnoho dalších zařízení

Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul - ženský řeholní řád, který má ve své spiritualitě hospitalitu, péči o nemocné, jejich velkým dílem ke nemocnice v Kroměříži

Řád sv. Lazara Jeruzalémského - mužský řeholní vojenský a špitální řád 

Památník obětem internace Králíky - milosrdní bratři byli stejně jako takřka všechny řeholní řády u nás velice poznamenán perzekucí v době komunismu, památník v Králíkách se věnuje výzkumu této problematiky

Jihomoravský kraj - Jihomoravský kraj se v době komunismu stal provozovatelem několika zařízení založených řádem milosrdných bratří. Dnes provozuje Nemocnici Milosrdných bratří Letovice a Nemocnici Valtice.

Olomoucký kraj - významně podporuje především prostějovský kostel a klášter milosrdných bratří sv. Jana Nepomuckého, poskytuje dotace především na opravu fresek

Město Brno - provozovatel Nemocnice Milosrdných bratří Brno

Městská část hl. města Praha 1 - významný partner řádu, umožňuje spolupráci s FOK či Nemocnicí na Františku, kterou provozuje, starosta Prahy 1 je pravidelně uděluje záštitu nad předáváním Ceny Celestýna Opitze

Město Prostějov - významě podporuje obnovu kulturní památky kostela a kláštera sv. Jana Nepomuckého milosrdných bratří

Knížectví Liechtenstein a knížecí rodina Liechtenstein - milosrdní bratři byli na území dnešní České republiky pozváni rodem Liechtensteinů v roce 1605. Více než 400 let tedy funguje spolupráce řádu s knížecí rodinou, zástupci obou stran se setkávají při různých událostech. Knížecí rodina řád podporuje při upevňování postavení řádu v naší společnosti a navázání na staletou tradici péče o nemocné nejen na Moravě.

NaZemi - Nevládní nezisková organizace NaZemi prosazuje globální rozvojové vzdělávání do škol i mimo ně, zasazuje se o zodpovědnost firem v oblasti jejich dodavatelského řetězce a propaguje fair trade jako účinnou podporu chudým pěstitelům a řemeslníkům ze zemí globálního Jihu. Spolupráce funguje na principu vzájemné podpory v propagaci našich činností, které mají mnoho společných prvků.