Konference Hospitality

Konference Hospitality
26.09.2017 - 26.09.2017 | Bratislava (SK)

Vzdělávací konference, letošní téma: Stravování ve zdraví i v nemoci

Stejně jako každý rok, i letos v průběhu září proběhnou tři setkání v rámci akce nazvané Konference Hospitality - v Bratislavě, ve Vizovicích a v Brně. V rámci konferencí se snažíme vybrat vždy jedno téma, které prezentují návštěvníkům odborní lektoři. V letošním roce bylo jaké téma zvoleno Stravování ve zdraví i v nemoci.

Místa a termíny setkání včetně programu, návodu k přihlášení a dalších informací:

VIZOVICE 19. 9. 2017
BRNO 21. 9. 2017
BRATISLAVA 26. 9. 2017

Změna pořadu Bohoslužeb

v kostele sv. Leopolda a v kapli
Nemocnice Milosrdných bratří
v Brně:

V červenci nebudou mše svaté
v kostele v úterý, ve středu
ani ve čtvrtek.

O nedělích pak nebude mše svatá
v 10.00 v kapli sv. Richarda Pampuri
v nemocnici.