S milosrdnými bratry na Kuksu

S milosrdnými bratry na Kuksu
06.04.2018 - 08.04.2018 | Kuks

Kulturně duchovní setkání s možností poznání řeholního života

Pro mladé muže od 18 do 40 let, kteří se cítí být povoláni sloužit potřebným lidem a žít v komunitě.

Poznejte milosrdné bratry, jejich způsob řeholního života a působení ve službě hospitality, křesťanské péče o nemocné a jakkoli potřebné. Prožijte duchovní obohacení v duchu prohlubování svého osobního povolání.

Navštivte s námi architektonický skvost, který je právem nazýván barokní perlou Podkrkonoší, ale především místo, kde naši spolubratři po staletí ošetřovali nemocné a starali se o chudé.

Pro účastníky bude zajištěno ubytování přímo v hospitálu Kuks a strava.

Přihlašujte se na mailu prevor@milosrdni.cz do 16. 3. 2018.

PLAKÁT KE STAŽENÍ ZDE.