Klášter na víkend

27.09.2019 - 29.09.2019 | Brno

PRO MLADÉ MUŽE KTEŘÍ CÍTÍ POVOLÁNÍ K ŽIVOTU V ŘEHOLNÍ KOMUNITĚ VE SLUŽBĚ NEMOCNÝM, CHUDÝM A VŠEM POTŘEBNÝM

Zažít můžete běžný chod řeholní komunity ve 21. století, který je naplněný modlitbou, prací, službou těm, kdo potřebují pomoc, ale i zábavou, starostmi a radostmi všedních dní či setkáními s různými lidmi.

PŘIHLAŠOVAT SE MŮŽETE A VÍCE INFORMACÍ ZÍSKÁTE NA EMAILU prevor@milosrdni.cz NEBO NA TELEFONU 608 745 700

2019-klášter na víkend – web

Předběžný program


PÁTEK

příjezd (odpoledne dle možností a domluvy)
nešpory, mše svatá
společné setkání

SOBOTA

mše svatá v kostele sv. Leopolda
dopolední program
milosrdenství v životě křesťana
polední modlitby
odpolední program POUŤ DO LETOVIC
poutní mše svatá v klášterním
kostele sv. Václava v Letovicích

NEDĚLE

rozjímání písma svatého
ranní modlitba breviáře
mše svatá v kostele sv. Leopolda
dopolední program
polední modlitby
odjezd (po obědě)