Cena Celestýna Opitze

Cena Celestýna Opitze
24.10.2020 - 24.10.2020 | TV Noe

Cena Celestýna Opitze je ocenění, které letos již po jedenácté budeme udělovat vybraným osobnostem za jejich příklad v péči o nemocné a starost o jakkoli potřebné. Symbolizuje poděkování a obdiv jejich práci, která inspiruje mnohé další v životě hospitality – křesťanské péče o nemocné a potřebné. Předání ocenění proběhne v sobotu 24. 10. 2020 v pražském kostele sv. Šimona a Judy v rámci koncertu Václava Hudečka.