z kapituly: Papež František promluvil k milosrdným bratřím

z kapituly: Papež František promluvil k milosrdným bratřím
1. 2. 2019 | Řád a křesťanský svět

„Samaritán se ujal zraněného. Tato péče má dvojí rozměr – lidský a duchovní. Ježíš si přeje, abychom se dotýkali lidské bídy, abychom hmatali jeho tělo v těle lidí trpících tělesně i duševně. Dotýkali se, aby se někdo dotkl nás, což by nám velice prospělo! Tehdy se totiž náš život promění v obraz nejvnitřnějšího Božího milosrdenství, abychom se konečně připodobnili k soucitnému a milosrdnému Kristu, který procházel světem, prokazoval dobrodiní (Sk 10,38) a uzdravoval mezi lidem každou nemoc a každou chorobu (Mt 4,23).“

To je kousek z promluvy, kterou dnes pronesl papež František k milosrdným bratřím, kteří jsou v těchto dnech na generální kapitule v Římě.

"Byl to nepopsatelný zážitek...", tak své setkání s papežem Františkem, který se s každým bratrem osobně pozdravil a chvíli s ním hovořil, komentoval br. Martin, náš představený.

Svatému otci Františkovi děkujeme za jeho čas, slova, podporu a požehnání!

Vatican News ZDE

Text promluvy svatého otce ZDE.

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

cq5dam.thumbnail.cropped.75gg0.422

K ON-LINE modlitbám a adoracím s komunitou milosrdných bratří se můžete přidat každý večer ve 20.00 na YouTube.

Naše země spolu s celým světem bojuje s jednou z největších hrozeb, kterou mnozí z nás kdy zažili. Nezapomínejme zvlášť v těchto náročných dnech

NA SÍLU MODLITBY!


Svatý Jane z Boha, 
Panno Maria, uzdravení nemocných, 
orodujte za nás!