Mimořádný misijní měsíc

Mimořádný misijní měsíc
1. 10. 2019 | Řád a křesťanský svět, Misijní činnost

Říjen 2019 byl papežem Františkem vyhlášen Mimořádným misijním měsícem. V dnešním světě, kdy se k nám dostávají zprávy o těžkostech a trápení lidí takřka všude ve světě křesťan nemůže odpovědět nezájmem, naopak je povolán k tomu cítit sounáležitost s každým člověkem, který potřebuje pomoci, tak, jak je to v jeho silách nebo alespoň modlitbou. Misijní měsíc je tak skvělou příležitostí, abychom prohloubili náš křesťanský život.

Vřele doporučujeme navštívit webovou stránku www.missio.cz, které jsou věnovány misijnímu dílu církve. Najdete zde všechny důležité informace k misijní činnosti a možnosti jejich podpory, texty, zamyšlení, modlitby a další.

Zároveň připomínáme, že neděle 20. října bude probíhat celocírkevní sbírka na misijní činnost církve.

Pokud byste chtěli podpořit náš vlastní misijní projekt, budeme velice vděční za jakýkoli dar a modlitbu směřovanou našim bratří ve Venezuele, která trpí velkými společenskými a humanitárními těžkostmi způsobenými nešťastným politickým vedením země. Více o našem projektu poskytování stravy chudým lidem najdete ZDE.

Za všechnu pomoc děkujeme!