400 let nemocnice ve Vídni

400 let nemocnice ve Vídni
27. 6. 2014 | Řád a křesťanský svět
Vídeňská Nemocnice Milosrdných bratří si letos připomíná velké výročí 400 let od svého založení. Právě před 400 lety její založení následovalo vznik prvních zařízení severně od Alp - ve Valticích (1605), v Krakově (1609) a v Zebrzydowicích (1611).


Nemocnice ve Vídni připravuje Den otevřených dveří,
který proběhne 6. září 2014.
K návštěvě nemocnice jsou všichni srdečně zváni.

I přes to, že vídeňská nemocnice má tak dlouhou a bohatou historii, za celou dobu jejího působení nebyl provoz nikdy přerušen, a to ani v dobách válek, nacistické nadvlády, ani hospodářských úpadků či epidemií, jak tomu bylo u jiných velkých nemocnic. Naopak, milosrdní bratři se snažili provoz udržet právě v těchto náročných obdobích, aby se lidem dostala nejnutnější zdravotní a sociální péče.

V roce 1614 do Vídně přišel P. Gabriel Ferrara, milosrdný bratr, který byl původně povolán do Valtic, aby zde zahájil působení řádu na panství rodu Liechtensteinů. Po deseti letech práce ve Valticích, a zanedlouho i na dalších místech jako jsou Krakow (zde činnost zahájil v roce 1609) a Zebrzydowice (1613) inicioval rozšíření působení o Vídeň a odsud se pokračovalo dál do Grazu, Prahy a dalších míst v dnešním Rakousku, České republice, v Německu, Polsku, na Slovensku a v Maďarsku. Tyto země v té době tvořili velkou germánskou provincii. Vídeňská Nemocnice Milosrdných bratří si brzy získala velikou oblibu lidí v okolí a tuto popularitu si zachovala do dneška. Bylo to dáno přístupem řeholníků k nemocným a sociálně slabým, nezištnou pomocí ve všech dobách, a milosrdní bratři za tuto službu byli oceňováni jak vděčností obyčejných lidí, tak politických zastupitelů.

V roce 1614 měla nemocnice 12 postelí, dnes má 411 lůžek na 9 specializovaných odděleních, obsahuje řadu ambulancí v mnoha oblastech medicíny, včetně speciální všeobecné ambulance pro neslyšící. Součástí nemocnice je lékárna. Významnou součástí nemocnice je Akademie ošetřovatelství, kde jsou zdravotní sestry a ošetřovatelé připravováni na svoji profesi. Nemocnice je také univerzitní, svoji praxi tak zde získávají mladí i mladí lékaři.

Nemocnice je specifická také svým přístupem k rovnosti pacientů. Jako jediná ve Vídni totiž přijímá všechny nemocné a potřebné bez rozdílu. Tato rozdílnost je především ve hrazení péče. 4% ošetřených totiž nejsou zdravotně pojištění. Milosrdní bratři přijímají každého a u těch, kterým péče není hrazena pojišťovnou, hradí péči z vlastních prostředků. Naprostá většina těchto pacientů potřebuje pouze ambulantní ošetření, každý rok však 4-5 těchto pacientů musí být hospitalizovaných a případně i operovaných. V těchto případech je pobyt pacienta opravdu velmi nákladný, i přesto jsou milosrdní bratři schopni z darů jejich podporovatelů tuto péči uhradit.

Vídeňskou nemocnicí za dobu jejího působení prošlo také mnoho významných osobností, mezi nimiž vyniká například br. Celestýn Opitz, který v půlce 19. století v pražské Nemocnici Milosrdných bratří, dnes Nemocnici Na Františku, provedl první operaci v narkóze v Evropě. Odsud byl povolán právě do Vídně, kde pokračoval v operování pod narkózou. Byl také lékařem císařské rodiny, za což si vysloužil státní vyznamenání.
Státní vyznamenání si vysloužilo i mnoho dalších milosrdných bratří. Posledním byl br. Paulus Kohler, OH, který na konci minulého roku státní vyznamenání dostal za své působení v době, kdy byl převorem ve Vídni.

Nemocnice funguje v duchu hospitality sv. Jana z Boha. Pod dohledem a ve spolupráci s řádem milosrdných bratří, pod hesly kvalita, respekt, zodpovědnost a spiritualita, zde pracují stovky jejich spolupracovníků. Vídeňská nemocnice je pro nás příkladem naplňování slov sv. Jana z Boha „dělejte dobro a dělejte ho dobře“.

vp